Rith 2016

Ghlacamar páirt i Rith 2016.  Bhí ar na cailíní rith ón scoil go dtí na cúirteanna leadóige.  Bhí ar Maebh NíChléirigh an bata a iompar ar son Scoil Íde Naofa.  Bhaineamar an taitneamh as an eachtra.  Bhíomar go léir traochta, go speisialta na múinteoirí!